سامانه نوبت دهی اينترنتی درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی بیمارستان سینا
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها
 

 ظرفیت نوبت دهی اینترنتی درمانگاه از تلفنی مجزا میباشد ؛ جهت گرفتن نوبت از یک سامانه ( تلفنی یا اینترنتی) استفاده نمایید، درصورت حذف نوبتهای همزمان ، درمانگاه پاسخگو نخواهد بود.
شماره نوبتدهی تلفنی : 6312200  
سایت بیمارستان سینا :  sinahospital.tums.ac.ir 
آدرس درمانگاه: « میدان امام خمینی(ره) - خیابان امام خمینی(ره) - نبش خیابان سی تیر - درمانگاه تخصصی بیمارستان سینا »1396/04/01               شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com