سامانه نوبت دهی اينترنتی درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی بیمارستان سینا
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها


 


ليست تخصصها و پزشکها
Skip Navigation Links.
Collapse درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی غدددرمانگاه تخصصی و فوق تخصصی غدد
Collapse فوق تخصص غددفوق تخصص غدد
آقای دکتر مهدی ابراهیمی (کدپزشک 111 )
خانم دکتر پیمانه حیدریان (کدپزشک 113 )
Collapse متخصص داخلی - غدد داخلیمتخصص داخلی - غدد داخلی
آقای دکتر علیرضا مفید (کدپزشک 112 )
Collapse درمانگاه فوق تخصصی ریه و مجاری تنفسیدرمانگاه فوق تخصصی ریه و مجاری تنفسی
Collapse فوق تخصص بیماریهای ریه و مجاری تنفسیفوق تخصص بیماریهای ریه و مجاری تنفسی
خانم دکتر مرضیه پازوکی (کدپزشک 137 )
Collapse درمانگاه فوق تخصصی روماتولوژی و تراکم استخواندرمانگاه فوق تخصصی روماتولوژی و تراکم استخوان
Collapse فوق تخصص روماتولوژیفوق تخصص روماتولوژی
آقای دکتر احمد سلیم زاده (کدپزشک 117 )
خانم دکتر مریم مقدسی (کدپزشک 118 )
Collapse درمانگاه تخصصی بیماریهای عفونیدرمانگاه تخصصی بیماریهای عفونی
Collapse متخصص بیماریهای عفونیمتخصص بیماریهای عفونی
خانم دکترمنتظری(کدپزشک 183)
خانم دکترآذر حدادی (کدپزشک 136 )
Collapse درمانگاه تخصصی گوارش، آندوسکوپی و کولونوسکوپیدرمانگاه تخصصی گوارش، آندوسکوپی و کولونوسکوپی
Collapse فوق تخصص گوارش، آندوسکوپی و کولونوسکوپیفوق تخصص گوارش، آندوسکوپی و کولونوسکوپی
آقای دکترعلیرضا شریفی (کدپزشک 151 )
آقای دکتر رایکا جمالی (کدپزشک 152 )
Collapse فوق تخصص گوارش ، کبد و اندوسکوپیفوق تخصص گوارش ، کبد و اندوسکوپی
آقای دکتر شهاب دولتشاهی ( کدپزشک 150 )
Collapse درمانگاه فوق تخصصی قلبدرمانگاه فوق تخصصی قلب
Collapse متخصص قلب و عروقمتخصص قلب و عروق
خانم دکتر سیدهاله اشرف (کدپزشک 153 )
خانم دکترسیدهاله اشرف
خانم دکتر آتیه رضایی فر
خانم دکتر مریم طهماسبی
Collapse فوق تخصص قلب و عروق(فلوشیپ اینترونشنال)فوق تخصص قلب و عروق(فلوشیپ اینترونشنال)
آقای دکتر شاهرخ کربلایی (کدپزشک 155 )
Collapse متخصص قلب و عروق (فلوشیپ اکو کاردیوگرافی)متخصص قلب و عروق (فلوشیپ اکو کاردیوگرافی)
خانم دکترآزاده سادات ناصری
Collapse متخصص قلب و عروق (فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی)متخصص قلب و عروق (فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی)
آقای دکتر ناصرسعادت (کدپزشک176)
آقای دکتر عباس سلیمانی (کدپزشک 154 )
Collapse درمانگاه فوق تخصصی جراحی قلبدرمانگاه فوق تخصصی جراحی قلب
Collapse فوق تخصص جراحی قلب و عروقفوق تخصص جراحی قلب و عروق
آقای دکتر بهنام شاکریان
Collapse درمانگاه تخصصی مغز و اعصاب - نورولوژیدرمانگاه تخصصی مغز و اعصاب - نورولوژی
Collapse متخصص مغز و اعصاب متخصص مغز و اعصاب
خانم دکتر منصوره تقاء (کدپزشک 114 )
آقای دکتر محمدرضا قینی (کدپزشک 115 )
آقای دکتر علی اصغراخوت (کدپزشک 116 )
Collapse متخصص مغز و اعصاب (فلوشیپ سردرد)متخصص مغز و اعصاب (فلوشیپ سردرد)
خانم دکتر منصوره تقاء (کدپزشک 169 )
Collapse درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی جراحی مغز و اعصابدرمانگاه تخصصی و فوق تخصصی جراحی مغز و اعصاب
Collapse متخصص جراحی مغز و اعصاب وستون فقراتمتخصص جراحی مغز و اعصاب وستون فقرات
آقای دکترمحمد شیرانی (کدپزشک 119 )
آقای دکتر کوروش کریمی (کدپزشک 121)
آقای دکتر علی نعیم (کدپزشک 122 )
آقای دکترسید ابوالقاسم مرتضوی (کدپزشک 123 )
Collapse متخصص جراحی مغز و اعصاب (فلوشیپ تومورهای مغز)متخصص جراحی مغز و اعصاب (فلوشیپ تومورهای مغز)
آقای دکتر میثم علیمحمدی (کدپزشک 120 )
Collapse درمانگاه تخصصی جراحی عمومیدرمانگاه تخصصی جراحی عمومی
Collapse متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
آقای دکتر احسان رحیم پور (کدپزشک 161)
آقای دکترهادی احمدی (کدپزشک 129 )
آقای دکتر علی یعقوبی (کدپزشک 130 )
خانم دکتر لعبت گرانپایه (کدپزشک 132 )
خانم دکتر ماهرخ دائمی (کدپزشک 133 )
آقای دکتر حسین ذبیحی (کدپزشک 135 )
Collapse متخصص جراحی عمومی (فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته)متخصص جراحی عمومی (فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته)
آقای دکتر محمد طالب پور (کدپزشک 131 )
Collapse درمانگاه فوق تخصصی جراحی عروق و اندووسکولاردرمانگاه فوق تخصصی جراحی عروق و اندووسکولار
Collapse فوق تخصص جراحی عروق و اندووسکولارفوق تخصص جراحی عروق و اندووسکولار
آقای دکتر جواد سلیمی
آقای دکتر مجیدمعینی
آقای دکتر پژمان فرشیدمهر
دستیار فلوشیپ جراحی عروق (کدپزشک 170 )
Collapse درمانگاه فوق تخصصی جراحی پلاستیکدرمانگاه فوق تخصصی جراحی پلاستیک
Collapse فوق تخصصی جراحی پلاستیکفوق تخصصی جراحی پلاستیک
آقای دکتر حجت مولائی (کدپزشک 125 )
Collapse درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی ارتوپدیدرمانگاه تخصصی و فوق تخصصی ارتوپدی
Collapse متخصص ارتوپدی (فلوشیپ هیپ و تعویض مفصل لگن)متخصص ارتوپدی (فلوشیپ هیپ و تعویض مفصل لگن)
آقای دکتر بابک سیاوشی
Collapse متخصص ارتوپدی (فلوشیپ زانو)متخصص ارتوپدی (فلوشیپ زانو)
آقای دکتر محمدجواد زهتاب (کدپزشک 160 )
Collapse متخصص ارتوپدی (فلوشیپ جراحی ستون فقرات)متخصص ارتوپدی (فلوشیپ جراحی ستون فقرات)
آقای دکتر محمدرضا گل بخش (کدپزشک 159 )
Collapse متخصص ارتوپدی (فلوشیپ  توده های استخوانی)متخصص ارتوپدی (فلوشیپ توده های استخوانی)
آقای دکتر احسان پندار(کدپزشک 161 )
Collapse درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی اورولوژی و پیوندکلیهدرمانگاه تخصصی و فوق تخصصی اورولوژی و پیوندکلیه
Collapse متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
خانم دکترفاطمه گیتی نورد(کدپزشک 180 )
آقای دکتر محمدقاسم محسنی (کدپزشک 145 )
آقای دکتر سیدرضا حسینی (کدپزشک 146 )
آقای دکتر محمدکاظم آقامیر (کدپزشک 148 )
آقای دکتر محمدرضا نیکوبخت (کدپزشک 149 )
Collapse متخصص جراحی کلیه و فوق تخصص پیوند کلیهمتخصص جراحی کلیه و فوق تخصص پیوند کلیه
دکتر غلامرضا پورمند
آقای دکتر شهرام گوران (کدپزشک 147 )
Collapse درمانگاه فوق تخصصی کلیه و پیوند کلیهدرمانگاه فوق تخصصی کلیه و پیوند کلیه
Collapse فوق تخصص بیماریهای کلیه، فشارخون و پیوند کلیهفوق تخصص بیماریهای کلیه، فشارخون و پیوند کلیه
خانم دکتر عفت رازقی (کدپزشک 137 )
خانم دکتر مریم رهبر (کدپزشک 138 )
خانم دکتر حرمت رحیم زاده (کدپزشک 139 )
خانم دکتر زیبا اقصایی فر (کدپزشک 140 )
Collapse درمانگاه فوق تخصصی خون و انکولوژیدرمانگاه فوق تخصصی خون و انکولوژی
Collapse فوق تخصص خون و سرطان بالغینفوق تخصص خون و سرطان بالغین
آقای دکتر محمدتقی نوروزی(کدپزشک 157 )
آقای دکترمحسن اسفند بد(کدپزشک 156 )
Collapse درمانگاه تخصصی بیهوشی ومراقبتهای ویژهدرمانگاه تخصصی بیهوشی ومراقبتهای ویژه
Collapse متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژهمتخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
آقای دکترپژمان پورفخر
آقای دکتر محمدرضا خواجوی
آقای دکتر رضا شریعت محرری
آقای دکترفرساد ایمانی
آقای دکتر فرهاد اعتضادی
Collapse متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه و دردمتخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه و درد
آقای دکتر مهبد لاجوردی (کدپزشک 124 )
Collapse درمانگاه تخصصی پزشکی قانونیدرمانگاه تخصصی پزشکی قانونی
Collapse متخصص پزشکی قانونیمتخصص پزشکی قانونی
آقای دکتر آرش عکاظی (کدپزشک 141 )
خانم دکتر میترا اخلاقی (کدپزشک 142 )
آقای دکتر مظاهر قربانی (کدپزشک 143 )
Collapse درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشیدرمانگاه تخصصی پزشکی ورزشی
Collapse متخصص پزشکی ورزشیمتخصص پزشکی ورزشی
خانم دکتر مریم ابوالحسنی ( کدپزشک 126 )
خانم دکتر مریم میرشاهی (کدپزشک 127 )
Collapse درمانگاه تخصصی اعصاب و روان - روانپزشکی سالمنددرمانگاه تخصصی اعصاب و روان - روانپزشکی سالمند
Collapse متخصص اعصاب و روان ؛ روانپزشکی سالمندانمتخصص اعصاب و روان ؛ روانپزشکی سالمندان
خانم دکتر پانته‌آ آریا(کدپزشک 158 )
Collapse درمانگاه فوق تخصصی تشنج و انواع صرعدرمانگاه فوق تخصصی تشنج و انواع صرع
Collapse متخصص نورولوژی ( فلوشیپ صرع )متخصص نورولوژی ( فلوشیپ صرع )
خانم دکتر ساناز احمدی (کدپزشک 165 )
Collapse درمانگاه تخصصی بیماریهای داخلیدرمانگاه تخصصی بیماریهای داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
Collapse پزشک عمومی و خانوادهپزشک عمومی و خانواده
Collapse پزشک عمومیپزشک عمومی
آقای دکتر حسین کرمانپور(کدپزشک167 )
Collapse کلینیک فشار خونکلینیک فشار خون
Collapse فوق تخصص نفرولوژیفوق تخصص نفرولوژی
خانم دکترعفت رازقی (172)
خانم دکترمریم رهبر(کدپزشک 173)
خانم دکترحرمت رحیم زاده (کدپزشک 175)
خانم دکتر زیبا اقصایی فر (کدپزشک 174)
Collapse درمانگاه تخصصی طب فیزیکیدرمانگاه تخصصی طب فیزیکی
Collapse متخصص طب فیزیکی و توانبخشیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشی
خانم دکترمحدثه آزادواری
Collapse درمانگاه فوق تخصصی ترمیمی دستدرمانگاه فوق تخصصی ترمیمی دست
Collapse متخصص ارتوپدی (فلوشیپ ترمیمی دست)متخصص ارتوپدی (فلوشیپ ترمیمی دست)
آقای دکتر یوسف فلاح(کدپزشک163 )
Collapse فلوشیپ جراحی ترمیمی دست و اعصاب محیطیفلوشیپ جراحی ترمیمی دست و اعصاب محیطی
آقای دکتر حسینعلی عبدالرزاقی(کدپزشک 162 )
Collapse درمانگاه فوق تخصصی رادیولوژی مداخله ای وکم تهاجمیدرمانگاه فوق تخصصی رادیولوژی مداخله ای وکم تهاجمی
Collapse متخصص رادیولوژی وفلوشیپ رادیولوژی مداخله ایمتخصص رادیولوژی وفلوشیپ رادیولوژی مداخله ای
دکتررامین پورقربان
Collapse درمانگاه فوق تخصصی آریتمی قلبی و الکتروفیزیولوژیدرمانگاه فوق تخصصی آریتمی قلبی و الکتروفیزیولوژی
Collapse فوق تخصصی آریتمی قلبی و الکتروفیزیولوژی وپیس میکرفوق تخصصی آریتمی قلبی و الکتروفیزیولوژی وپیس میکر
آقای دکتر علی کاظمی سعید
Collapse درمانگاه تخصصی بیماریهای پستاندرمانگاه تخصصی بیماریهای پستان
Collapse متخصص جراحی عمومی(فلوشیپ جراحی پستان)متخصص جراحی عمومی(فلوشیپ جراحی پستان)
آقای دکترعادل یزدانخواه(کدپزشک 178 )
Collapse متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
خانم دکترلعبت گرانپایه(کدپزشک 177)1397/02/04       کد کاربر:     شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com