سامانه نوبت دهی اينترنتی درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی بیمارستان سینا
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها

ورود به سیستم
 


ليست تخصصها و پزشکهاي اين مرکز درماني
Skip Navigation Links.
Collapse غددغدد
Collapse متخصص غددمتخصص غدد
آقای دکتر علیرضا مفید (کدپزشک 112 )
Collapse فوق تخصص غددفوق تخصص غدد
آقای دکتر مهدی ابراهیمی (کدپزشک 111 )
خانم دکتر پیمانه حیدریان (کدپزشک 113 )
Collapse ریهریه
Collapse فوق تخصص داخلی ریهفوق تخصص داخلی ریه
خانم دکتر مرضیه پازوکی (کدپزشک 137 )
Collapse روماتولوژیروماتولوژی
Collapse فوق تخصص روماتولوژیفوق تخصص روماتولوژی
آقای دکتر احمد سلیم زاده (کدپزشک 117 )
خانم دکتر مریم مقدسی (کدپزشک 118 )
Collapse بیماریهای عفونیبیماریهای عفونی
Collapse متخصص بیماریهای عفونیمتخصص بیماریهای عفونی
خانم دکترآذر حدادی (کدپزشک 136 )
Collapse گوارشگوارش
Collapse فوق تخصص گوارشفوق تخصص گوارش
آقای دکتر شهاب دولتشاهی ( کدپزشک 150 )
آقای دکترعلیرضا شریفی (کدپزشک 151 )
آقای دکتر رایکا جمالی (کدپزشک 152 )
Collapse قلبقلب
Collapse متخصص داخلی قلب و عروقمتخصص داخلی قلب و عروق
خانم دکتر سیدهاله اشرف (کدپزشک 153 )
خانم دکترسیدهاله اشرف
خانم دکتر آتیه رضایی فر
Collapse فوق تخصص داخلی قلب و عروق(فلوشیپ اینترونشنال)فوق تخصص داخلی قلب و عروق(فلوشیپ اینترونشنال)
آقای دکتر شاهرخ کربلایی (کدپزشک 155 )
Collapse متخصص داخلی قلب و عروق(فلوشیپ اکو کاردیوگرافی)متخصص داخلی قلب و عروق(فلوشیپ اکو کاردیوگرافی)
خانم دکترآزاده سادات ناصری
خانم دکتر آزاده سادات ناصری
Collapse متخصص داخلی قلب و عروق(فلوشیپ اینترونشنال)متخصص داخلی قلب و عروق(فلوشیپ اینترونشنال)
آقای دکتر عباس سلیمانی (کدپزشک 154 )
Collapse جراحی قلبجراحی قلب
Collapse فوق تخصص جراحی قلب و عروقفوق تخصص جراحی قلب و عروق
آقای دکتر بهنام شاکریان
Collapse داخلی مغز و اعصابداخلی مغز و اعصاب
Collapse متخصص داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)متخصص داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
خانم دکتر منصوره تقاء (کدپزشک 114 )
آقای دکتر محمدرضا قینی (کدپزشک 115 )
آقای دکتر علی اصغراخوت (کدپزشک 116 )
Collapse متخصص نورولوژی (فلوشیپ سردرد)متخصص نورولوژی (فلوشیپ سردرد)
خانم دکتر منصوره تقاء (کدپزشک 169 )
متخصص نورولوژی (فلوشیپ صرع)
Collapse جراحی مغز و اعصابجراحی مغز و اعصاب
Collapse متخصص جراحی مغز و اعصابمتخصص جراحی مغز و اعصاب
آقای دکترمحمد شیرانی (کدپزشک 119 )
آقای دکتر میثم علیمحمدی (کدپزشک 120 )
آقای دکتر کوروش کریمی (کدپزشک 121)
آقای دکتر علی نعیم (کدپزشک 122 )
آقای دکترسید ابوالقاسم مرتضوی (کدپزشک 123 )
Collapse جراحی عمومیجراحی عمومی
Collapse متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
آقای دکترهادی احمدی (کدپزشک 129 )
آقای دکتر علی یعقوبی (کدپزشک 130 )
خانم دکتر لعبت گرانپایه (کدپزشک 132 )
خانم دکتر ماهرخ دائمی (کدپزشک 133 )
آقای دکتر حسین ذبیحی (کدپزشک 135 )
Collapse متخصص جراحی عمومی (فلوشیپ لاپاروسکوپی)متخصص جراحی عمومی (فلوشیپ لاپاروسکوپی)
آقای دکتر محمد طالب پور (کدپزشک 131 )
Collapse متخصص جراحی دست (فلوشیپ جراحی ترمیم دست)متخصص جراحی دست (فلوشیپ جراحی ترمیم دست)
آقای دکتر حسینعلی عبدالرزاقی(کدپزشک 162 )
Collapse متخصص جراحی عمومی (فلوشیپ جراحی پستان)متخصص جراحی عمومی (فلوشیپ جراحی پستان)
آقای دکتر عادل یزدانخواه (کدپزشک 134 )
Collapse جراحی عروقجراحی عروق
Collapse فوق تخصص جراحی عروقفوق تخصص جراحی عروق
آقای دکتر جواد سلیمی
آقای دکتر مجیدمعینی
آقای دکتر پژمان فرشیدمهر
دستیار فلوشیپ جراحی عروق (کدپزشک 170 )
Collapse جراحی پلاستیکجراحی پلاستیک
Collapse فوق تخصصی جراحی پلاستیکفوق تخصصی جراحی پلاستیک
آقای دکتر حجت مولائی (کدپزشک 125 )
Collapse ارتوپدیارتوپدی
Collapse متخصص ارتوپدی (فلوشیپ جراحی هیپ)متخصص ارتوپدی (فلوشیپ جراحی هیپ)
آقای دکتر بابک سیاوشی
Collapse فوق تخصص ارتوپدی (جراحی زانو)فوق تخصص ارتوپدی (جراحی زانو)
آقای دکتر محمدجواد زهتاب (کدپزشک 160 )
Collapse متخصص ارتوپدی (فلوشیپ جراحی ستون فقرات)متخصص ارتوپدی (فلوشیپ جراحی ستون فقرات)
آقای دکتر محمدرضا گل بخش (کدپزشک 159 )
Collapse متخصص ارتوپدی (فلوشیپ جراحی دست)متخصص ارتوپدی (فلوشیپ جراحی دست)
آقای دکتر یوسف فلاح(کدپزشک163 )
Collapse متخصص ارتوپدی (فلوشیپ جراحی توده های استخوانی)متخصص ارتوپدی (فلوشیپ جراحی توده های استخوانی)
آقای دکتر احسان پندار(کدپزشک 161 )
Collapse اورولوژیاورولوژی
Collapse متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
آقای دکتر محمدقاسم محسنی (کدپزشک 145 )
آقای دکتر سیدرضا حسینی (کدپزشک 146 )
آقای دکتر محمدرضا نیکوبخت (کدپزشک 149 )
Collapse متخصص اورولوژی (فلوشیپ اندویورولوژی)متخصص اورولوژی (فلوشیپ اندویورولوژی)
آقای دکتر سید محمدکاظم آقامیر (کدپزشک 148 )
Collapse متخصص اورولوژی (فلوشیپ پیوندکلیه)متخصص اورولوژی (فلوشیپ پیوندکلیه)
آقای دکتر شهرام گوران (کدپزشک 147 )
Collapse نفرولوژینفرولوژی
Collapse فوق تخصص نفرولوژیفوق تخصص نفرولوژی
خانم دکتر عفت رازقی (کدپزشک 137 )
خانم دکتر مریم رهبر (کدپزشک 138 )
خانم دکتر حرمت رحیم زاده (کدپزشک 139 )
خانم دکتر زیبا اقصایی فر (کدپزشک 140 )
Collapse خون و انکولوژیخون و انکولوژی
Collapse فوق تخصص خون و انکولوژیفوق تخصص خون و انکولوژی
آقای دکتر محمدتقی نوروزی(کدپزشک 157 )
آقای دکترمحسن اسفند بد(کدپزشک 156 )
Collapse بیهوشیبیهوشی
Collapse متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژهمتخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
آقای دکترپژمان پورفخر
آقای دکتر محمدرضا خواجوی
آقای دکتر رضا شریعت محرری
آقای دکترفرساد ایمانی
آقای دکتر فرهاد اعتضادی
Collapse متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه(فلوشیپ درد)متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه(فلوشیپ درد)
آقای دکتر مهبد لاجوردی (کدپزشک 124 )
Collapse پزشکی قانونیپزشکی قانونی
Collapse متخصص پزشکی قانونیمتخصص پزشکی قانونی
آقای دکتر آرش عکاظی (کدپزشک 141 )
خانم دکتر میترا اخلاقی (کدپزشک 142 )
آقای دکتر مظاهر قربانی (کدپزشک 143 )
Collapse پزشکی ورزشیپزشکی ورزشی
Collapse متخصص پزشکی ورزشیمتخصص پزشکی ورزشی
خانم دکتر مریم ابوالحسنی ( کدپزشک 126 )
خانم دکتر مریم میرشاهی (کدپزشک 127 )
Collapse روانپزشکیروانپزشکی
Collapse متخصص روانپزشکیمتخصص روانپزشکی
خانم دکتر پانته‌آ آریا(کدپزشک 158 )
Collapse کلینیک تشنج و انواع صرعکلینیک تشنج و انواع صرع
Collapse متخصص نورولوژی ( فلوشیپ صرع )متخصص نورولوژی ( فلوشیپ صرع )
خانم دکتر ساناز احمدی (کدپزشک 165 )
Collapse کلینیک داخلیکلینیک داخلی
متخصص داخلی
Collapse عمومیعمومی
Collapse پزشک عمومیپزشک عمومی
آقای دکتر حسین کرمانپور(کدپزشک167 )1396/11/02       کد کاربر:     شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com